هیپنوتیزم

- مادر تمام درمانها 

 


چرا بازیگران بسیار خوب از هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزمی استفاده می کنند؟ بوسیله هیپنوتیزم ما به دنیای درون خود دست می یابیم که هدایت کننده کلیه عملکردهای ما است.به عبارت دیگر ...احساسات، حافظه و حتی فضایی که در آن در حرکت هستیم، در آن زندگی می کنیم و سخن می گوییم تحت تاثیر TRANCE هستند که ما در آن زندگی می کنیم. هیپنوتیزم این TRANCE را تغییر می دهد و فضای بیشتری برای حرکت در آن ایجاد می کند. ما آنرا تغییر در پهنای باند می نامیم.کلیه روشهای درمانی موجود مربوط به انسانها مرتبط با هیپنوتیزم هستند. ارزش امتحان کردن را دارد. همچنین ابزارهای بازاریابی که ما در تبلیغات تلویزیون می بینیم و مربوط به محصولات هستند، برمبنای هیپنوتیزم می باشند.و با خود هیپنوتیزمی می توانیم این کار را هر روز برای خود و با خود انجام دهیم


.


 
پهنای باند
با ما تماس بگیرید Contact_Farsi.htmlshapeimage_2_link_0