مشاوره و مربیگری بین المللی

- منابع در درون ما نحفته است

 
اگر بتوانید ذهن CONSCIOUS (یا همان ذهن خود آگاه) خود را از انرژی های مخرب تخلیه کنید و به ذهن  SUB-CONSCIOUS - (یا همان ذهن نا خود آگاه) خود دست یابید، انرژی شما زیاد خواهد شد و نتیجه می گیرید.
 همه می گویند که من می خواهم شاد باشم، چه در کارم، در روابطم، و چه از نظر بدنی و تناسب اندام. اما چه چیزی شادی را از ما می گیرد؟ ما نتیجه نمی گیریم. چیزی که نتیجه بخش است عملکرد ماست که توسط احساسات ما هدایت می شود. محل احساسات ما در ذهن نا خود آگاه ما است. 
 

 چرا هیپنوتیزم؟

هیپنوتیزم دست یابی به منابع درونی ما است. وسعت کار ما با احساسات، حافظه و زندگی بطور کلی از طریق هیپنوتیزم  گسترده تر میشود. 

چرا Gestalt؟

  مکالمه درونی در مسیرهماهنگی ما است. ما نیازمند به هماهنگی بخشهای مختلف خود هستیم. در غیر اینصورت ما در مسیر صحیح نخواهیم بود و INTUITION (درک مستقیم) ما به نفع ما نخواهد بود. با Gestalt ما کامل تر میشویم. 


چرا انیاگرام ؟ 

انیاگرام ابزار کار آمدی برای درک ابعاد شخصیتی ما است. شخصیت ما بیانگر شیوه عملکرد ما است. زیادی از آن برای ما مساله ساز است و بدون وجود آن ما عملکرد ما مشکل است و نمی توانیم در دنیای امروز عمل کنیم.

برای درک این گونه های مختلف انیاگرام (Type) لطفا بر روی لینک های زیر کلیک کنید

انیاتمپس چیست؟

انیاتمپس سهم من از دنیای گونه شناسی است. این سیستم چهار مزاج مطرح در علم کهن را به گونه های انیاگرام مرتبط می کند. این واقعیت بیانگر مفاهیمی مربوط به تندرستی، تصمیم گیری و فراتر از این مسال میباشد. 


چرا برپا چیدن (Constellations) ؟برپا چیدن پیش زمینه نگاه به جهان است از طریق شیوه پدیده شناسی. این پاسخی به همه سوالات حل نشده و جایگاهی است مکمل در کنار        انیاگرام . برپا چیدن دو وجه دارد: برپا چیدن خانواده برای کارهای شخصی و برپا چیدن سازماندهی شده برای کمپانیها.


برپا چیدن سازماندهی شرکتها بصورت پدیده شناسی (phenomenological) کار می کند. ما تنها با یک ابزار می توانیم کارگروهی، تصمیم گیری، و تقریبا تمام موضوعات دیگر سازمانی شده را بهبود دهیم.

درباره ما 

   Enneagram_Farsi.htmlFarsi.htmlAbout_Farsi.htmlhttps://www.facebook.com/pages/Naderi-Coaching-International/1422367944641663http://de.linkedin.com/pub/paya-naderi/11/a37/919shapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2


فروُید 
Freudian.htmlshapeimage_2_link_0

خوش آمدید انیاگرام 
Enneagram_Farsi.htmlshapeimage_3_link_0


قدرت ذهنیHypnosis_Farsi.htmlshapeimage_4_link_0


ایجاد قدرت ذهنی برای رسیدن به نتایج بهتر بر پا چیدن 
Constellation_Farsi.htmlshapeimage_5_link_0

کلاسهای ما . . .