اِنیاتِمپس چیست؟
 
 
اِنیاتِمپس، که به فارسی در حقیقت باید نُه طبع نامیده شود، یک شیوه جدیدی میباشد، برای آشنایی با تیپهای شخصیتی نُهگانه بر اساس سیستم اِنیاگرام. 

سیستم اِنیاگرام میتواند زندگی انسان را دگرگون سازد. ولیکن تشخیص صحیح اینکه نوع تیپ خود را و یا دیگران را بشناسیم، میتواند امری کاملاً مشکل باشد. به همین دلیل، من توانستم با ارائه این سیستم، قدمی جدید در این زمینه بر دارم. 

شما میدانید که طبایع، ۴ نوع هستند. من با تحقیقات خود توانستم، ۷ تیپ از نُه تیپ اِنیاگرام را با این ۴ طبع تطبیق داده نتایج شگفت انگیزی را بگیرم. ۲ تیپ اِنیاگرام، که تیپ های ۳ و ۶ باشند، در این سیستم جای نگرفته و آنان را به محققین آینده میسپارم.

بر حسب تصویر ذیل، شما میبینید که تیپهای ۱ و۸ در قسمت گرم و خشک قرار دارند. گرم از لحاظ روانشناسی به این معناست که، تصمیمگیری های این اشخاص سریع انجام میشوند. این به این منظور است که شما، میتوانید در یک مبحث، فوراً به یک منظور قطعی و در رابطه با آن مبحث، برسید. زیاد شک نمیکنید و زیاد خود را معتل نمیکنید. این به این منظور نیست، که شما سریع صحبت میکنید، بلکه در درون فکر خود، توانایی تصمیم گرفتن را دارید. خشک به این معنی میباشد، که شما، در این مبحث، بدنبال جوابهایی هستید که "سنگین" هستند و مثل یک صخره به نظر میایند. به عنوان مثال، اگر در یک کافی شاپ هستید و از مسئول آنجا سئوال میکنید که چرا اینترنت ایشان درست کار نمیکند، اگر این شخص از قسمت گرم و خشک باشد، برای شما یک دلیلی میآورد، که سریحاً و کاملاً جواب شما را میدهد. و همچنین روی این مسئله زیاد فکر نمیکند. به عنوان مثال میگوید که این منطقه خطوط بسیار قدیمی دارد و تبادل به نحو احساً صورت نمیگیرد. این شخص زیاد روی این مسئله شک نمیکند.

 

همین شخص میتواند در قسمت سرد و خشک باشد و قسمت خشک آن با شخص اوّل یکسان است، یعنی جوابی بسیار اصولی و سنگین را انتخواب میکند، ولیکن زیاد به آن مطمئن نیست و به راحتی روی آن تصمیم نمیگیرد. امکان دارد تا به این نکته برسد، کمی طول بکشد. این اشخاص تیپ های ۴ و یا ۵ اِنیاگرام هستند و دلیل سرد بودن در اینست که سعی میکنند همهٔ امکانات را در بر گیرند و خوب مشخصّ است که این اشخاص به راحتی نمیتوانند تصمیم نمیگیرند، چون در بر گرفتن همه مسائل کار را دشوار میسازد.  

حال به آن طرف جدول مراجعه کنید و قسمت گرم و مرطوب را ببینید. اینجاست که نکته ها سریع تصمیم گیری میشود، ولی جوابی ارائه میگردد که به این مبحث زیاد مربوط نیست. مثلاً در همان کافی شاپ، جواب به آن صورت خواهد بود آن شخص سریعاً یک تصمیمی میگیرد که چه بگوید، ولی آن جواب زیاد مشکل شما را حل نمیکند. مثلاً به شما میگوید که ایران اینطور میباشد، همه چیز اینطوریست… و یا به شما میگوید که دیروز خوب کار میکرد. شاید خطوط مشکل دارند و شاید هم امروز این طور شده. شاید هم شما بد شانسید و غیره . . . . . .

تیپ های اِنیاگرام ۲ و ۷ در این قسمت قرار دارند. تیپ ۷ چند کانالی کار میکند، یعنی هزاران دلیل برای شما میاورد، و تیپ ۲، بیشتر دوست دارد که شما به او توجّه کنید، تا یک جواب درست به شما بدهد. اگرچه بسیار سعی میکند که کمک کند، ولی شما آن سنگینی را جواب نمیبینید.  

گروه آخر که تک شماره میباشد، تیپ شماره ۹ است که در موقعیت سرد و مرطوب قرار دارد. اینجا تصمیم گیری بسیار مشکل، و جهان بسیار متغیّر میباشد. اصلاً چیزی نگویم خیلی بهتر است. این اشخاص حالتی بسیار "غایب" به خود میگیرند و غالباً انگیزه آنان بر این میباشد که صلح هما جا و در هما کس را رعایت شود و هیچگونه اثر منفی نگزارند. این امر میتواند به آن حد شدید باشد که حتّی خود را هم فراموش میکنند. در آن کافی شاپ، امکان دارد اصلاً هیچ جوابی ندهند و یا بگویند، من الآن یک نگاهی میاندازم ولی اصلاً این کار را نکنند. و یا اینکه میگویند، تحمّل کنید، درست میشود! بسیار اشخاص مثبتی هستند. 

به این طریق اِنیاتِمپس براحتی به ما کمک میکند، که حدالاقل روی اشخاص کمی تعمق کرده ودروازه ای باشد برای آشنای با خصوصیات دیگران. 

منشأ

منشأ اِنیاتِمپس مخلوطی هست از اِنیاگرام و ۴ طبایع. 

نشریات :

 
Enneatemps I: click EM 176.pdf

Enneatemps II: click EM 177.pdf.pdf

Enneatemps III: click EM 178.pdf.pdf


Publications.htmlFarsi_files/EM%20176.pdfFarsi_files/EM%20177.pdf.pdfFarsi_files/EM%20178.pdf.pdfshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3